Словарь - Речник > Учимся считать - Учимо се да бројамо > (по-русски) Вычитать

(по-русски) Вычитать

Извините, али овај чланак може да се чита само по-русски.