Словарь - Речник > > (по-русски) Система

(по-русски) Система

Извините, али овај чланак може да се чита само с ударе́ниями и по-русски.