Словарь - Речник > > (по-русски) Инициативный

(по-русски) Инициативный

Извините, али овај чланак може да се чита само по-русски.